HGC268/2006
ID intern unic:  315503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 268
din  14.03.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 307
În scopul reglementării folosirii denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în legătură cu modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003 "Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                               Valerian Cristea
Ministrul justiţiei                                                Victoria Iftodi

Chişinău, 14 martie 2006.
Nr. 268.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 268
din 14 martie 2006
Modificările se ce operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003
Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003 "Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244-247, art. 1483), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1425
din 2 decembrie 2003
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea
 permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
 în marca de produs şi/sau de serviciu
CRISTEA Valerian        - viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
DODON Igor                - viceministru al economiei şi comerţului,
                                       vicepreşedinte al Comisiei
HAHEU Valentina         - consilier al viceprim-ministrului, secretar
                                       al Comisiei
Membrii Comisiei:
BICHIR Alexandru        - şef adjunct, Direcţia industrie alimentară
                                        şi reglementarea tehnică, Ministerul
                                        Agriculturii şi Industriei Alimentare
BÎZGU Maria                - şef al Direcţiei supraveghere de stat
                                        şi protecţia consumatorilor,
                                        Serviciul Standardizare şi Metrologie
BOLDURESCU Diana   - specialist-coordonator, Direcţia generală
                                         legislaţie, Ministerul Justiţiei
CHIRTOAGĂ Ion         - şef al Secţiei istorie locală, Institutul de
                                               Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
DANILIUC Ion             - vicedirector general, Agenţia de Stat
                                              pentru  Proprietatea Intelectuală
HIONODACHI Lucia   - consultant, aparatul ministrului economiei
                                        şi comerţului
HMELI Diana                - şef al Secţiei gestionare statut juridic OPI,
                                        Agenţia de Stat pentru Proprietatea
                                        Intelectuală
PÎNZARU Sergiu          - consultant, Secţia administrativ-juridică,
                                        Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin"
ŞLAPAC Mariana         - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a
                                        Moldovei
ŞTIRBU Tudor              - consultant principal, Aparatul Guvernului";
în punctele 13 şi 15 din anexa nr. 3 sintagma "Cancelaria de Stat" se substituie cu sintagma "Aparatul Guvernului".