HGM864/2003
ID intern unic:  295404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 864
din  14.07.2003
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 22.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 153-154     art Nr : 900

    MODIFICAT
    HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).
2. Modificările în statele de personal ale direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea consiliului raional, direcţiilor şi secţiilor consiliului municipal Bălţi se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Prim-viceprim-ministru                                                 Vasile Iovv
    Ministrul finanţelor                                                       Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                                           Vasile Dolghieru

    Chişinău, 14 iulie 2003.
    Nr. 864.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 864
din 14 iulie 2003
Modificările şi completările ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
[Pct.1-2 abrogate prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179]