HGC480/2007
ID intern unic:  323853
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 480
din  28.04.2007
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr.920 din 30 august 2005
Publicat : 18.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 67-69     art Nr : 523
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.920 din 30 august 2005 "Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon

    Nr. 480. Chişinău, 28 aprilie 2007.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.480
din 28 aprilie 2007
Modificările şi completările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.920 din 30 august 2005
    Hotărîrea Guvernului nr.920 din 30 august 2005 "Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1047), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După punctul 5 se introduce un punct nou, 6, cu următorul cuprins:
    "6. Întru executarea prevederilor art. 6, 7, 10 şi 20 alin.(1) din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006  cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, autorizaţiile, permisiunile şi certificatele, care nu sînt stabilite expres în legi, se vor elibera de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control numai pînă la data intrării în vigoare a legii menţionate. Această condiţie se referă şi la actele de autorizare, care se eliberează cu plată, dacă mărimea plăţii nu este stabilită de lege."
    2. Punctele 6 şi 7 devin, respectiv, punctele 7 şi 8.
    3. Anexa la hotărîre se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la compartimentul "II. Ministerul Transporturilor şi   Gospodăriei Drumurilor":
    denumirea permisului, prevăzut la punctul 2, va avea următorul cuprins:
    "Permis de activitate pe rută";
    punctul 3 se exclude;
    la subcompartimentul "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" se introduce un punct nou, 3, cu următorul cuprins:
"3.

Autorizaţia specială de transport pentru deplasarea pe drumurile publice cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite de legislaţie

Pînă la 30 zile

Conform anexei la Titlul VII din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995"


    la subcompartimentul "Serviciul Naţional pentru Securitatea Navigaţiei" "Registrul Naval":
    denumirea subcompartimentului va avea următorul cuprins:  
    "Întreprinderea de Stat "Registrul Naval";
    denumirea certificatului, prevăzut la punctul 9, va avea următorul cuprins:
    "Certificat de navigabilitate" (modificările în cauză se referă numai la textul în limba de stat);
    denumirea certificatului, prevăzut la punctul 10, va avea următorul cuprins:
    "Certificat de tonaj al navei de navigaţie internă";
    după punctul 10 se introduc 26 puncte noi, 11-36, cu următorul cuprins:
"11.

Certificat de siguranţă pentru nava de pasageri

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

12.

Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de mărfuri  

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

13.

Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de mărfuri

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

14.

Certificat de siguranţă radio pentru nava de mărfuri

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

15.

Certificat de siguranţă pentru nava de mărfuri

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

16.

Certificat de siguranţă pentru nava  de pasageri nucleară  

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

17.

Certificat de siguranţă pentru nava de mărfuri nucleară

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

18.
Certificat de scutire  

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

19.

Certificat de conformitate a navei pentru transportul mărfurilor în vrac

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

20.

Certificat de conformitate a navei pentru transportul cerealelor în vrac

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

21.

Certificat de conformitate a navei pentru transportul produselor chimice periculoase

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

22.

Certificat privind conformi-tatea navei prevederilor speciale pentru transportarea mărfurilor periculoase (Regu-la 54 capitolul II-2 al Amen-damentelor  la Convenţia Internaţională SOLAS-74)

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

23.

Certificat internaţional de bord liber

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova Legea nr.187-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare,  adoptată la Londra la 5 aprilie 1966, şi la Protocolul la ea (LL 66), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

24.
Certificat internaţional de tonaj  

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii MoldovaLegea nr.188-XVI din 28 iulie 2005 cu privire la aderarea Republicii Moldova la  Convenţia internaţională asupra măsurii tonajului navelor (TONNAGE 69), adoptată la Londra la 23 iunie 1969

25.

Certificat internaţional privind prevenirea poluării cu petrol

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.189-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

26.

Certificat internaţional privind prevenirea poluării la transportarea substanţelor nocive lichide în vrac

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.189-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

27.

Certificat internaţional privind prevenirea poluării cu ape reziduale/de canalizare

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.189-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

28.

Certificat internaţional privind prevenirea poluării atmosferei

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.189-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

29.

Certificat privind conformitatea echipamentului prevederilor anexei V la Convenţia internaţională MARPOL 73/78 (prevenirea poluării cu gunoi/deşeuri menagere)

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.189-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave, adoptată la Londra la 2 noiembrie 1973, şi la Protocolul la ea (MARPOL 73/78), adoptat la Londra la 17 februarie 1978

30.

Certificat de siguranţă a tipului construcţiei pentru  cargocontainer

Pe termenul valabilităţii certificatului de clasă (cu confirmarea anuală)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

31.

Certificat de conformitate a regimului de securitate a organizaţiei/companiei navale prevederilor Codului internaţional privind managementul securităţii (Codul IMS)

5 ani (cu confirmarea anuală)
*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

32.

Certificat provizoriu de conformitate a regimului de securitate a organizaţiei/companiei navale prevederilor Codului internaţional privind managementul securităţii (Codul IMS)

6 luni
*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

33.

Certificat privind managementul securităţii navei (Codul IMS)

5 ani (cu reconfirmarea intermediară o data în 2 ani şi 6 luni)

*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

34.

Certificat provizoriu privind managementul securităţii navei (Codul IMS)

6 luni
*

Legea nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS 74), adoptat la Londra la 11 noiembrie 1988

35.

Certificat privind rezultatele expertizei de securitate a navei

Fără termen
*

Hotărîrea Guvernului nr.955 din 18 august 2006 "Cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code)  şi a Rezoluţiei Organizaţiei Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia"

36
Certificat de recunoaştere
2 ani  
*

Dispoziţiile tehnice aplicate pentru navele de navigaţie internă (CEE ONU TRANS/SC 3/104)"

    denumirea subcompartimentului
"Serviciul Navigaţiei Civile" va avea următorul cuprins:
    "Instituţia publică "Căpitănia portului Giurgiuleşti";
    punctele 11-16 devin, respectiv, punctele 37-42;
    la punctul 40, cuvintele "fără termen" se substituie prin cuvintele "5 ani", iar cuvintele "fără plată" - prin sintagma "200 lei";
    denumirea subcompartimentului "Serviciul Căpitanului portului" se exclude;
    după punctul 42 se introduc 5 puncte noi, 43-47, cu următorul cuprins:
"43. Certificatul echipajului minim pentru siguranţa navigaţiei Un an Fără plată Rezoluţia IMO A.481(12)
44. Confirmarea brevetelor Termenul este valabil pînă la expirarea confirmării brevetului eliberat de statul care   l-a eliberat, dar nu mai mult de 5 ani 1200 lei Convenţia IMO STSW 75Regula I/2 şi I/10
45. Registrul de evidenţă continuă a istoriei navei Fără termen de valabilitate Fără plată Rezoluţia IMO A.959(23);Convenţia SOLAS Regula XI-1/5.2
46. Certificatul internaţional interimar de securitate a navei 6 luni 3000 lei Convenţia SOLAS Regula XI-2 Codul ISPS
47. Certificatul internaţional de securitate a navei 5 ani (cu confirmarea intermediară o dată în  2 ani şi 6 luni) 10 000 lei Convenţia SOLAS Regula XI-2 Codul ISPS"

    2) la compartimentul "III. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare":
    se introduce un punct nou, 1, cu următorul cuprins:
"1.
Aviz pentru importul seminţelor
Pentru un singur lot importat
Fără plată"
    la subcompartimentul "Inspectoratul Veterinar de Stat":
    punctele 1-3 devin, respectiv, punctele 2-4 şi vor avea următorul cuprins:
"2.

Avizul sanitar-veterinar la importul/exportul încărcăturilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat

Pe un termen de 10 zile
Fără plată
3.

Avizul sanitar-veterinar pentru tranzitul de mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat

Pe un termen de 8 zile
Fără plată
4.
Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare
5 ani
Fără plată"
    după punctul 4 se introduce un punct nou, 5, cu următorul cuprins:
"5.

Certificatul de înregistrare a produselor farmaceutice de uz veterinar

5 ani
Fără plată"
    la subcompartimentul "Inspectoratul de Stat pentru Seminţe", punctele 4 şi 5 devin, respectiv, punctele 6 şi 7;
    3) la compartimentul "IV. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale":
    punctul 14 se exclude;
    punctul 15 devine punctul 14;
    4) la compartimentul "V. Ministerul Economiei şi Comerţului", punctele 9-12 se exclud;
    5) la compartimentul "VI. Ministerul Finanţelor", punctul 5 se exclude;
    6) denumirea compartimentului VII va avea următorul cuprins:
"VII. "Ministerul Sănătăţii";
    7) denumirea actului de la punctul 1 din compartimentul "VIII. Ministerul Afacerilor Interne" va avea următorul cuprins:
    "Cazier judiciar eliberat pentru practicarea activităţii de antreprenoriat";
    8) la compartimentul "XII. Serviciul Vamal",  punctele 1 şi 5 se exclud;
    9) la compartimentul "XVI. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare":
    punctul 1:
    la coloana 4, cifra "500" se substituie prin cifra "180";
    coloana 5 va avea următorul cuprins:
    "Hotărîrea Parlamentului nr.360-XVI din 30 noiembrie 2006 "Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007";
    punctul 2 se exclude;
    10) la compartimentul "XVII. Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară":
    punctul 1 se completează cu un subpunct nou, 1.3., cu următorul cuprins:
"1.3. Ambalaj utilizat pentru transportarea încărcăturilor nesupuse carantinei fitosanitare (lăzi, cutii, coşuri şi alt ambalaj), pentru o unitate de transport:transport autovagon Pentru o singură tranzacţie 34 lei 68 lei Legea nr.506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară"
    la punctul 2.2., la poziţia "Partida pînă la:", alineatul cinci va avea următorul cuprins:
    "200000kg, 200000buc.,  20000m2, 200 m3"  (modificările în cauză se referă numai la textul în limba de stat);
    11) se introduce un compartiment nou, XIX, cu următorul cuprins:
"XIX. Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Autorizaţie de retransmisie
6 ani
2500 lei ***

Hotărîrea Parlamentului nr.433-XVI din 28 decembrie 2006 "Cu privire la aprobarea statutului, structurii organizato-rice, devizului de cheltuieli  şi a cuantumului  retribu-irii lunare  a membrilor şi cola-boratorilor Consiliu-lui Coordonator al Audiovizualului" şi Legea nr.451-XVdin 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate

    12) la compartimentul "Notă" se introduce un asterisc nou, ***, cu următorul cuprins:
    "*** Pentru solicitanţii înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii de eliberare a autorizaţiei de retransmisie, taxa de stat pentru eliberarea autorizaţiei de retransmisie constituie 50 la sută din taxa stabilită conform art.18 alin.(2) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001".