LPC72/2004
ID intern unic:  312628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 72
din  11.03.2004
pentru modificarea şi completarea Legii taxei de stat
nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992
Publicat : 09.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 322     Promulgat : 31.03.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1):
după punctul 10) se introduce un nou punct 11) cu următorul cuprins:
"11) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau în marca de serviciu;"
punctul 11) devine punctul 12).
2. Articolul 3 se completează cu punctul 10), cu următorul cuprins:
"10) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau în marca de serviciu       5000 de lei".
Art. II. - Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                   Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 11 martie 2004.
Nr. 72-XV.