LC344/1999
ID intern unic:  311276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 344
din  07.04.1999
privind completarea anexei nr. 6 la Legea bugetului pe anul 1999
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 039     Promulgat : 17.04.1999     Data intrarii in vigoare : 22.04.1999
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  -  Anexa  nr. 6 la Legea bugetului pe anul 1999  nr. 216-XIV  din 12 decembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr.  119-120,  art. 719) se completează în final cu  punctul  14, avînd următorul cuprins:
"14. Programele  umanitare  realizate  prin  intermediul  Federaţiei Internaţionale  a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, precum şi prin  acordurile  bilaterale  între Societatea de  Cruce  Roşie  din Moldova şi societăţile naţionale de Cruce Roşie ale altor ţări."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
Chişinău, 7 aprilie 1999.
Nr. 344-XIV.