HGC204/2006
ID intern unic:  315311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 204
din  23.02.2006
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 03.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 243
Întru executarea prevederilor articolului 14 litera b) din Legea nr. 105-XVI din 2 iunie 2005 cu privire la grădinile botanice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 104-106, art. 494) şi ale Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 66-68, art. 442), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul ecologiei
şi resurselor naturale                                             Constantin Mihailescu

Chişinău, 23 februarie 2006.
Nr. 204.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 204
din 23 februarie 2006
Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Hotărîrea Guvernului nr. 785 din 3 august 2000 "Pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 102-105, art. 882) se modifică după cum urmează:
din denumirea şi textul hotărîrii cuvintele "Regulamentul-cadru cu privire la grădinile botanice" se exclud;
anexa nr. 1 se abrogă.
2. Regulamentul privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 803 din 19 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 95, art. 935), se modifică după cum urmează:
la punctul 2 litera c), cuvintele "Grădina botanică" se exclud;
la punctul 3:
compartimentul M se exclude;
compartimentele N şi O devin, respectiv, compartimentele M şi N.