FGDSB32/3/2005
ID intern unic:  291305
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 32/3
din  26.08.2005
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare
şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 09.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 119-122     art Nr : 402     Data intrarii in vigoare : 01.10.2005
În baza art. 44 alin. 2 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar,  luînd în consideraţie Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 190 din 23 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova şi întru conformarea actelor Fondului cu alte acte normative, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se exclude din Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 8 din 20 august 2004, capitolul II "Determinarea bazei de calcul", pct. 2.2.1, următoarele: "2130 Certificate de depozit".
2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2005.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL FONDULUI DE GARANTARE
A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                                     Petru VEVERIŢA

Chişinău, 26 august 2005.
Nr. 32/3.