LPC3/2004
ID intern unic:  312315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 3
din  05.02.2004
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 12.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 042     art Nr : 251     Promulgat : 03.03.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr. 3, art. 47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 240:
în titlul articolului, textul "organului de anchetă preliminară sau de cercetare penală" se înlocuieşte cu textul "către ofiţerul de urmărire penală";
în cuprinsul articolului, textul "organului de anchetă preliminară sau de cercetare penală" se înlocuieşte cu textul "ofiţerului de urmărire penală".
2. La articolul 269 alineatul 3, textul "organului de anchetă preliminară sau de cercetare penală" se înlocuieşte cu textul "ofiţerului de urmărire penală".
Art. II. - La articolul 42 alineatul (1) punctul 10) din Legea nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 259), cu modificările ulterioare, cuvîntul "intentarea" se înlocuieşte cu cuvîntul "pornirea".
Art. III. - La articolul 9 din Legea nr. 1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 69-70, art. 579), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se exclude.
Art. IV. - Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 225 alineatul (3), cuvîntul "intentează" se înlocuieşte cu cuvîntul "porneşte".
2. La articolul 235, cuvîntul "intentează" se înlocuieşte cu cuvîntul "porneşte".
3. La articolul 268 alineatul (3), textul "Ordonanţa de intentare a procesului penal" se înlocuieşte cu textul "Ordonanţa sau, după caz, procesul-verbal de pornire a urmăririi penale".
4. La articolul 274 alineatul (2), textul "intentarea de proces penal" se înlocuieşte cu textul "pornirea urmăririi penale", cuvîntul "cercetare" se înlocuieşte cu cuvîntul "urmărire", iar textul "intentării de proces penal" se înlocuieşte cu textul "pornirii urmăririi penale".
Art. V. - Legea nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139-140, art. 1084), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (1) litera c), textul "sau în cel de anchetă" se înlocuieşte cu textul "sau în cazul urmăririi penale".
2. La articolul 11, textul "şi anchetării acţiunilor de spălare a banilor" se înlocuieşte cu textul "acţiunilor de spălare a banilor şi de urmărire penală în aceste acţiuni".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 5 februarie 2004.
Nr. 3-XV.