HGA66/2003
ID intern unic:  295138
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 66
din  27.01.2003
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 31.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 75
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la  măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426) (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Ştefan Odagiu
    Ministrul justiţiei                                                        Ion Morei

    Chişinău, 27 ianuarie 2003.
    Nr. 66.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 66
din 27 ianuarie 2003
Modificările şi completările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995
    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426), se modifică şi se completează după cum urmează:
    din punctul 2 cuvintele "se menţionează că, conform Legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 342-XIII din 22 decembrie 1994" se exclud;
    din punctul 3 cuvintele "determinate prin Legea bugetului de stat pe anul 1995" se exclud;
    la anexa nr. 3:
    din denumirea anexei cuvintele "(extras din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 342-XIII din 22 decembrie 1994)" se exclud;
    poziţiile cinci şi treisprezece se exclud;
    poziţia a doua se completează cu cuvintele "din floarea-soarelui";
    poziţia a treia se completează cu cuvintele ", lapte, chefir, brînză de vacă";
    poziţia a opta se completează cu cuvintele "din făină de calitatea I şi II şi amestec din ele".