LPC59/2006
ID intern unic:  315669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din  10.03.2006
cu privire la completarea unor acte legislative
Publicat : 17.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 192
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  În nota  anexei nr.1 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, la punctul 4, după cuvintele "poziţia  0106 00 901" se introduc cuvintele ", precum şi importul  mărfurilor efectuat de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar,".  
Art.II. -  La articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru  punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează în final cu propoziţia: "Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern, fără perceperea drepturilor de import de la agenţii  economici care declară  mărfurile pentru procesul  propriu de producere,  cu  excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi  cu  încasarea drepturilor de import de la ceilalţi agenţi  economici cu  restituirea ulterioară  a acestora,  cu  excepţia sumelor  încasate pentru efectuarea procedurilor vamale."
Art.III. - La articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează în final cu propoziţia: "Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern, fără perceperea drepturilor de import de la agenţii economici care declară  mărfurile pentru procesul  propriu de producere,  cu  excepţia sumelor încasate pentru efectuarea procedurilor vamale, şi  cu  încasarea drepturilor de import de la ceilalţi agenţi  economici cu  restituirea ulterioară  a acestora, cu  excepţia sumelor  încasate pentru efectuarea procedurilor vamale."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                               Marian LUPU

Chişinău, 10 martie 2006.
Nr. 59-XVI.