HGA173/2006
ID intern unic:  315035
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 173
din  16.02.2006
privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003
Publicat : 24.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 214

   
Abrogată prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179

    În scopul eficientizării activităţii aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional Dubăsari, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 "Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 116-120, art. 711), cu modificările ulterioare, se completează în final cu o notă, cu următorul cuprins:
"Notă: Aparatul preşedintelui raionului, direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Dubăsari se atribuie la categoria raioanelor cu numărul populaţiei de 50001-100000 locuitori".

PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Prim-viceprim-ministru                                             Zinaida Grecianîi
Ministrul finanţelor                                                   Mihail Pop

Chişinău, 16 februarie 2006.
Nr. 173.