HGC32/2006
ID intern unic:  314822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 32
din  10.01.2006
cu privire la abrogarea unor prevederi
din unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 9-12     art Nr : 63
Întru executarea Legii nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se abrogă unele prevederi din unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei.

PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului                                     Valeriu Lazăr
Ministrul finanţelor                                                            Mihail Pop
Ministrul justiţiei                                                                Victoria Iftodi

Chişinău, 10 ianuarie 2006.
Nr. 32.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 32
din 10 ianuarie 2006
Lista
unor prevederi, care se abrogă, din unele
 hotărîri ale Guvernului
1. Alineatul doi din punctul 5 al Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 23, art. 191), cu modificările şi completările ulterioare.
2. Litera a) din punctul 9 al Regulamentului cu privire la supravegherea marcării de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 892 din 28 august 2001 "Cu privire la supravegherea marcării de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 119, art. 1058), cu modificările şi completările ulterioare.