HGA1166/2001
ID intern unic:  294134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1166
din  02.11.2001
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 08.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 133-135     art Nr : 1220
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică precum urmează:
1) punctele 3 şi 4 se expun într-o nouă redacţie:
"3. Comercializarea în transportul public urban şi interurban (în vehicule auto şi troleibuze) a biletelor şi abonamentelor de călătorie respective; comercializarea ziarelor, revistelor şi biletelor de loterie.
4. Serviciile medicale, sanitar-epidemiologice, veterinare, de asigurare a vieţii şi averii, serviciile de reparaţie a spaţiului locativ, instalaţiilor inginereşti, mobilierului, tehnicii de uz casnic, acordate de agenţii economici la domiciliul clientului cu eliberarea bonurilor de plată sau altor documente primare de plată cu regim special, prevăzute în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288);
Serviciul de parcaj (staţionarea mijloacelor de transport pe un termen limitat la parcaj), acordat de subdiviziunile autorităţilor publice locale cu eliberarea bonurilor de plată prevăzute în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998.";
2) punctele 5 şi 6 se suprimă, iar punctul 7 devine punctul 5.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                               Andrei Cucu
Ministrul finanţelor                                               Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                                   Ion Morei

Chişinău, 2 noiembrie 2001.
Nr. 1166.