HGA373/2000
ID intern unic:  294768
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 373
din  17.04.2000
privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 21.04.2000 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 456
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar", cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, 1998, nr. 62-65, art. 589; 1999, nr. 45-47, art. 331) se completează cu punctul 6 avînd următorul cuprins:
"6. Prestarea serviciilor de asigurare la domiciliul clientului, pe bază de licenţă, cu eliberarea bonurilor de plată cu regim special".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                       Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                          Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                              Valeria Şterbeţ

Chişinău, 17 aprilie 2000.
Nr. 373.