HGA964/2004
ID intern unic:  295534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 964
din  25.08.2004
privind  modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 27.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 156-162     art Nr : 1130
La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426), cu modificările şi completările ulterioare, nota însemnată cu asterisc se exclude.

PRIM-MINISTRU                                          Vasile TARLEV

Chişinău, 25 august 2004.
Nr. 964.