HGC764/1999
ID intern unic:  295273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 764
din  09.08.1999
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 19.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 90
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova nr. 421 din 9 aprilie  1998 "Cu  privire  la amplasarea subdiviziunilor vamale" (Monitorul  Oficial, 1998, nr. 60-61, art. 526);
    punctul 1 al  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 893 din 21 august 1998  "Cu  privire la modificarea unor hotărîri  ale  Guvernului Republicii Moldova".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                                                Ion Păduraru

    Chişinău, 9 august 1999.
    Nr. 764.