LPC12/2005
ID intern unic:  311991
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 12
din  17.02.2005
pentru modificarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992
cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 25.02.2005 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 104
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art. 1248), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 14 alineatul doi va avea următorul cuprins:
"Ordinul se fixează cu un inel, avînd diametrul de 10 mm, de un colan, confecţionat din alpaca, poleit cu aur, cu lungimea de 800 mm. Colanul este constituit din şase steme ale Republicii Moldova, avînd înălţimea de 18 mm şi lăţimea de 14 mm, opt stele cu opt raze, avînd diametrul de 15 mm, şi şaisprezece ramuri de laur cu lungimea de 16 mm şi lăţimea de 8 mm. Stemele, stelele şi ramurile de laur sînt în relief. Ele alternează şi se prind cu inele. Închiderea colanului se face printr-o carabinieră."
2. Articolul 27 alineatul doi va avea următorul cuprins:
"Reversul insignelor este plat. Insignele se fixează cu un inel de o baretă de alamă emailată în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova - albastru, galben şi roşu. Stema de Stat a Republicii Moldova, poleită cu aur, este aplicată pe fîşia emailată galben."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 17 februarie 2005.
Nr. 12-XV.