HGA805/2006
ID intern unic:  316542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 805
din  10.07.2006
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
 nr. 959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 838

      
Abrogată prin HG210 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.233

      Guvernul HOTĂRĂŞTE:
La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 "Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art. 1032), cu modificările ulterioare, sintagma "1 iulie 2006" se substituie prin sintagma "31 decembrie 2006".

PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                                 Vladimir Molojen
Ministrul finanţelor                                                         Mihail Pop
Ministrul reintegrării                                                      Vasilii Şova

Chişinău, 10 iulie 2006.
Nr. 805.