HGA896/2002
ID intern unic:  295450
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 896
din  09.07.2002
cu privire la operarea unor modificări în anexa nr. 2 la Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 18.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 1013
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834


    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Din anexa nr. 2 "Nomenclatorul de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se  reglementează de ministere, executivele raionale şi primăriile municipiilor", aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 426), se exclude poziţia a doua:
    "Gaze naturale comprimate, combustibil pentru aprovizionarea automobilelor cu butelii de gaz".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Ştefan Odagiu
    Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei

    Chişinău, 9 iulie 2002.
    Nr. 896.