HGM56/2007
ID intern unic:  320300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  22.01.2007
cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 75
    MODIFICAT
   
HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179
    HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107
    HG129 din 08.02.08, MO34-36/19.02.08 art.201

    În conformitate cu alineatul (4) articolul 12 al Legii nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 cu privire la susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 nr.126-130, art.605), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1;
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop

    Nr. 56. Chişinău, 22 ianuarie 2007.
    
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.56
din 22 ianuarie 2007
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 551 din 4 octombrie 1991 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea licitaţiilor de mărfuri industriale, agricole şi alte tipuri de produse" cuvintele "a micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".
    [Pct.2 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.3 abrogat prin HG1103 din 29.09.08, MO180-181/03.10.08 art.1107]
    [Pct.4 abrogat prin HG129 din 08.02.08, MO34-36/19.02.08 art.201]

   
[Pct.5 abrogat prin HG133 din 20.02.13, MO36-40/22.02.13 art.179]
    [Pct.6 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Pct.7 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
   
[Pct.8 abrogat prin  HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 9 martie 2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului "Cel mai bun antreprenor din micul business" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art.335), se modifică după cum urmează:
    în titlu şi în tot textul, cuvintele "micul business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii" la cazul respectiv;
    la punctul 1 al anexei nr.1, sintagma "Ministerul Economiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului";
    punctul 3 al anexei nr.1 va avea următorul cuprins:
    "3. La concurs participă agenţii economici - subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.605).".
    10. La punctul 15 din Regulamentul Unităţii de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 25 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art.986), cu modificările ulterioare, cuvintele "micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".
    11. Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2006-2008), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1079 din 19 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1 nr. 148-150, art.1215), se modifică după cum urmează:
    la punctul 22, cuvintele "businessului mic şi mediu" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii";
    la punctul 24, cuvintele "micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii";
    la punctul 29, cuvintele "businessului mic şi mijlociu" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii";
    la punctul 51, cuvintele "agenţilor economici din micul business" se înlocuiesc cu cuvintele "agenţilor economici din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii";
    la anexa nr.8.1., anexa nr.8.2. şi anexa nr.8.3., cuvintele "micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii".
   
[Pct.12 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    13. Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2007-2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 813 din 11 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediţie specială), se modifică după cum urmează:
    la punctul 26 şi anexele nr.9.1., nr.9.2. şi nr.9.3., cuvintele "micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii";
    la punctul 36 cuvintele "businessului mic şi mijlociu" se înlocuiesc cu cuvintele "sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii";
    la nota tehnică nr. 1, punctul 3 "Facilităţi fiscale", cuvintele "agenţilor micului business" se înlocuiesc cu cuvintele "agenţilor economici ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii" la cazul respectiv.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 56
din 22 ianuarie 2007
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 649 din 1 septembrie 1994 "Cu privire la constituirea Centrului de business din Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 44).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 892 din 28 august 2000 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de încheiere, aplicare şi reziliere a acordului privind creditul fiscal pentru subiecţii micului business" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 109-111, art.988).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 27 iunie 2002 "Cu privire la Programul de stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 96-99, art. 954) cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1618 din 31 decembrie 2003 "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.13-15, art.95).
    5. Punctul 10 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.315).
    6. Punctul 23 al anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.30 din 10 ianuarie 2006 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.13-15, art.85).