LPC1299/2002
ID intern unic:  312023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1299
din  25.07.2002
pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.1380-XIII
din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal
şi a articolului 141 din Codul vamal al Republicii Moldova
Publicat : 08.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 115     art Nr : 930     Promulgat : 02.08.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  
Art.I. - Anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 14 se exclude;
punctele 15 şi 16 devin punctele 14 şi 15.
Art.II. - Din articolul 141 alineatul (1) al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se exclude textul "sau escortării mărfurilor, a mijlocului de transport cu documentele însoţitoare".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI               Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 25 iulie 2002.
Nr. 1299-XV.