LPC161/2004
ID intern unic:  312138
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 161
din  20.05.2004
pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Legea
nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea
obligatorie de asistenţă medicală şi a anexei nr. 1 la Legea
 nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea,
modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare
 obligatorie de asistenţă medicală
Publicat : 04.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 88-90     art Nr : 469
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - La articolul 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul se completează cu o nouă literă f), cu următorul cuprins:
"f) rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu;"
litera f) devine litera g);
alineatul se completează cu o nouă literă h), cu următorul cuprins:
"h) gravidele, parturientele şi lăuzele;"
literele g), h) şi i) devin literele i), j) şi k).
Art. II. - La Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18-19, art. 57), cu modificările ulterioare, anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
anexa se completează cu un nou punct 6, cu următorul cuprins:
"6. Rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu"
punctul 6 devine punctul 7;
anexa se completează cu un nou punct 8, cu următorul cuprins:
"8. Gravidele, parturientele şi lăuzele"
punctele 7, 8 şi 9 devin punctele 9, 10 şi 11.
Art. III. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 20 mai 2004.
Nr. 161-XV.