LPC330/2003
ID intern unic:  312343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 330
din  24.07.2003
pentru modificarea articolului 19 din Legea nr.548-XIII
din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170     art Nr : 709     Promulgat : 30.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 19 alineatul (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Capitalul Băncii Naţionale este de   200 milioane de lei şi se formează din venitul băncii."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI      Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 24 iulie 2003.
Nr.330-XV.