HGC145/2006
ID intern unic:  315029
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 145
din  08.02.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006
Publicat : 10.02.2006 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 166
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006 "Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                         Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                 Vladimir Molojen
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                          Ion Ababii

Chişinău, 8 februarie 2006.
Nr. 145.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 145
din 8 februarie 2006
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006
Hotărîrea Guvernului nr.85 din 25 ianuarie 2006 "Cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 20, art. 111) se modifică după cum urmează:
la punctul 2 alineatul cinci al Regulamentului cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" cuvintele "farmaciile comunitare (de tip deschis)" se substituie cu cuvîntul "farmacii";
anexa la Regulamentul cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" va avea următorul cuprins: