HGA565/2005
ID intern unic:  295013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 565
din  10.06.2005
cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale 
aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 83-85     art Nr : 617
    Abrogată prin HG326 din 21.03.07, MO39-42/23.03.07 art.332

    MODIFICAT
    HG109 din 31.01.06, MO21-24/03.02.06 art.140

    În temeiul art. I al Legii nr. 23-XVI din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 203) şi Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 23 aprilie 2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 67-68, art. 419), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă:
    Structura aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, conform anexei nr. 1;
    Lista organizaţiilor şi  instituţiilor subordonate Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în număr de 95 unităţi (cu excepţia personalului auxiliar).
    3.  Ministerul  Sănătăţii şi Protecţiei Sociale va avea doi viceminiştri şi un Consiliu colegial alcătuit din 11 membri, componenţa nominală a căruia este aprobată de Guvern.
    4. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în termen de o lună, va prezenta Guvernului spre examinare regulamentul de funcţionare.
    5. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.
    6.  Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.

    Prim-ministru                                              Vasile  TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii şi
    protecţiei sociale                                        Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                    Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 10 iunie 2005.
    Nr. 565.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 565
din 10 iunie 2005

Structura aparatului central
al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
    Conducerea
    Direcţia generală sănătate
    Direcţia tehnologii medicale şi asigurări în medicină
    Direcţia asistenţă medicală primară şi urgenţă
    Direcţia asistenţă medicală mamei şi copilului
    Secţia instituţii sociale şi reabilitare medico-socială
    Direcţia generală protecţie socială
    Direcţia asigurări sociale
    Direcţia oportunităţi egale şi politici familiale
    Direcţia asistenţă socială
    Secţia acorduri şi programe
    Secţia monitorizare şi evaluare a politicii în domeniul   protecţiei sociale
    Direcţia analiză şi comunicare în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale
    Secţia sinteză şi comunicare
    Secţia analitico-informaţională
    Direcţia economie, finanţe, evidenţă contabilă şi gestiune
    Secţia economie şi finanţe în domeniul sănătăţii
    Secţia economie şi finanţe în domeniul protecţiei   sociale
    Secţia evidenţă contabilă şi gestiune
    Secţia investiţii capitale şi administrare a proprietăţii publice
    Direcţia resurse umane şi formare profesională
    Secţia resurse umane
    Secţia formare profesională
    Direcţia relaţii externe şi integrare europeană
    Direcţia juridică şi secretariat
    Secţia secretariat
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 565
din 10 iunie 2005

L  I  S  T  A
organizaţiilor şi instituţiilor subordonate
Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale
I. Instituţii, organizaţii şi întreprinderi
    1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
    2. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie
    3. Colegiul de Medicină, or. Orhei
    4. Colegiul de Medicină, mun.Bălţi
    5. Colegiul de Medicină, or. Cahul
    6. Colegiul de Medicină, or. Ungheni
    7. Centrul de formare profesională  a lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu studii medii, mun.Chişinău
    8. Centrul de formare profesională  a lucrătorilor medicali şi farmaceutici cu studii medii, mun.Bălţi
    9. Cabinetul Instructiv-Metodic Republican
    10. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
    11. Centrul de Medicină Preventivă, mun. Chişinău
    12. Centrul de Medicină Preventivă, mun.Bălţi
    13. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Anenii-Noi
    14. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Basarabeasca
    15. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Briceni
    16. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Cahul
    17. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Cantemir
    18. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Călăraşi
    19. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Căuşeni
    20. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Cimişlia
    21. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Criuleni
    22. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Donduşeni
    23. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Drochia
    24. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Edineţ
    25. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Făleşti
    26. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Floreşti
    27. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Glodeni
    28. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Hînceşti
    29. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ialoveni
    30. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Leova
    31. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Nisporeni
    32. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ocniţa
    33. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Orhei
    34. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Rezina
    35. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Rîşcani
    36. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Sîngerei
    37. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Soroca
    38. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Străşeni
    39. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Şoldăneşti
    40. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ştefan Vodă
    41. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Taraclia
    42. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Teleneşti
    43. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ungheni
    44. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Ceadîr-Lunga
    45. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Comrat
    46. Centrul de Medicină Preventivă, r-nul Vulcăneşti
    47. Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă, mun.Chişinău
    48. Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun.Bălţi
    49. Centrul de recuperare pentru copii "Ceadîr-Lunga"
    50. Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii "Corneşti"
    51. Centrul ftiziopneumologic de reabilitare pentru copii "Tîrnova"
    52. Centrul de reabilitare pentru copii "Sergheevca", or. Sergheevka, Ucraina
    53. Institutul Naţional de Farmacie
    54. Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar
    55. Centrul de Medicină Legală
    56. Centrul Naţional de Medicină Sportivă "Atletmed"
    57. Centrul de cercetare, proiectare si fabricare a tehnicii medicale "Tehmed"
    58. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui
    59. Centrul Hemotransfuzii, mun.Bălţi
    60. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Sănătate Reproductivă, Genetică Medicală si Planificarea Familiei
    61. Centrul republican de reabilitare medico-socială, mun.Chişinău
    62.  Fondul republican de susţinere socială a populaţiei
    63.  Centrul republican experimental protezare, ortopedie şi reabilitare, mun.Chişinău
    64.  Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii si  războiului, com. Cocieri, r-nul Dubăsari
    65.  Centrul republican de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor "Speranţa" , or. Vadul lui Vodă, mun. Chişinău
    66.  Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor "Victoria" al Republicii Moldova, or. Sergheevka, Ucraina
    67.  Azilul republican pentru invalizi şi pensionari, mun. Chişinău
    68.  Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsari
    69.  Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca
    70.  Internatul psihoneurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineţ
    71.  Internatul psihoneurologic, mun.Bălţi
    72.  Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete), or. Hînceşti
    73.  Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi), or. Orhei
    74.  Întreprinderea de Stat "Direcţia lucrări auxiliare"
    75. Întreprinderea de Stat "Direcţia reparaţii şi construcţii"
    76. Întreprinderea republicană de producţie şi comerţ "Molda"
    77. Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii
    [Poziţia 77 introdusă prin HG109/31.01.06, MO21-24/03.02.06 art.140]
II. Instituţiile medico-sanitare publice la autofinanţare,
nonprofit, încadrate
în sistemul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
    1. Policlinica Stomatologică Republicană
    2. Dispensarul Dermatovenerologic Republican
    3. Centrul Ştiinţifico-Practic de Neurologie si Neurochirurgie
    4. Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
    5. Institutul de Cardiologie
    6. Spitalul de Psihiatrie, mun.Bălţi
    7. Spitalul de Psihiatrie, or.Orhei
    8. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
    9. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "T. Ciorbă"
    10. Dispensarul Republican de Narcologie
    11. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii si Protecţiei Sociale
    12. Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Emilian Coţaga"
    13. Spitalul Clinic Republican
    14. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
    15. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului
    16. Spitalul Clinic de Psihiatrie
    17. Institutul Oncologic
    18. Centrul Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Cardiovasculară
    19.  Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
    20. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă
    21. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Centru"
    22. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Nord"
    23. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "Sud"
    24. Staţia zonală Asistenţă Medicală Urgentă "UTA Găgăuzia"

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 565
din 10 iunie 2005
L I S T A
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.759 din 6 august 1999 "Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.87-89, art.796).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.127 din 16 februarie 2001 "Cu privire la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26, art.175).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.185 din 3 martie 2001 "Cu privire la coordonarea şi monitorizarea problemelor solicitanţilor de azil şi ale refugiaţilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art.230).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.527 din  26 iunie 2001 "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.75-77, art.584).
    5. Punctul I al Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1421 din 20 decembrie 2001(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.158-160, art.1471).
    6. Punctul 6 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1481 din  27  decembrie  2001  "Cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.9-10, art.61).
    7. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.87 din 31 ianuarie 2002 "Cu privire la extinderea funcţiilor şi eficientizarea activităţii Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.21-22, art.158).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.340 din 18 martie 2002 "Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.127 din 16 februarie 2001" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.415).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.491 din 22 aprilie 2002 "Privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.759 din 6 august 1999" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.57-58, art.578).
    10. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.665 din 27 mai 2002 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.757).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.1130 din 28 august 2002 "Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.759 din 6 august 1999" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1255).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.1516 din 21 noiembrie 2002 "Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.127 din 16 februarie 2001" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.159-160, art.1653).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.627 din 23 mai 2003 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.759 din 6 august 1999" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.97-98, art.668).
    14. Punctul 2 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14 iulie 2003 "Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149-152, art.868);
    15. Hotărîrea Guvernului nr.1134 din 17 septembrie 2003 "Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1185).
    16. Hotărîrea Guvernului nr.509 din 17 mai 2004 "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.644).
    17. Punctul 3 al Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.951 din 20 august 2004  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.1125);
    18. Punctul 1 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1058 din 27 septembrie 2004 "Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.178-180, art.1242).