HGC1298/2006
ID intern unic:  318471
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1298
din  13.11.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
 în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 181-183     art Nr : 1396
    În scopul aducerii actelor normative în concordanţă cu prevederile Legii nr. 184-XVI din 29 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                Vitalie Pîrlog
    Ministrul afacerilor interne                               Gheorghe Papuc

    Nr. 1298. Chişinău, 13 noiembrie 2006.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1298 din 13 noiembrie 2006
Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1643 din 31 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 124), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 6, alineatul cinci se abrogă;
    la punctul 32, cuvîntul "arest" se substituie cu cuvîntul "închisoare";
    la anexa nr. 11, cuvîntul "arest", în ambele cazuri, se substituie cu cuvîntul "închisoare";
    la anexa nr. 12, cuvîntul "arest" se substituie cu cuvîntul "închisoare".
    2. Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 676), se modifică după cum urmează:
    la punctul 1 alineatul unu, cuvîntul "arestul", se exclude;
    punctul 5:
    la alineatul şapte, cuvîntul "arestului," se exclude;
    la alineatul zece, cuvîntul "arest," se exclude;
    punctul 6:
    la litera b), cuvintele "arestului sau" se exclud;
    la litera c), cuvîntul "arest" se substituie cu cuvîntul "închisoare";
    la punctul 9, cuvîntul "arestului," se exclude;
    la punctul 13:
    alineatul doi se abrogă;
    alineatele trei-nouă devin, respectiv, alineatele doi-opt;
    la alineatul cinci şi şase, cuvintele "arestului sau" se exclud;
    la punctul 175 litera c) şi d), cuvintele "la pedeapsa arestului," se exclud;
    la punctul 281, cuvintele "condamnaţilor la arest," se exclud;
    la punctul 487 şi 620, cuvintele "arestului şi" se exclud;
    la punctul 628, cuvintele "o lună înainte de expirarea termenului de executare a pedepsei arestului sau cu cel puţin" se exclud.