LC1456/1998
ID intern unic:  311194
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1456
din  28.01.1998
pentru modificarea şi completarea articolului 13  din Legea securităţii statului
şi articolului 13 din Legea privind organele securităţii statului
Publicat : 26.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 014     Promulgat : 06.02.1998
                                
    Art.I. - Articolul 13 din Legea securităţii statului nr.618-XIII din 31  octombrie  1995  (Monitorul  Oficial al  Republicii  Moldova,  1997, nr.10-11, art.117) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Sistemul  organelor  securităţii  statului  se  constituie  din Ministerul  Securităţii Naţionale, subunităţile teritoriale  subordonate acestuia,  trupele  de  grăniceri  şi organele  serviciului  militar  de contrainformaţii.";
    după alineatul  (1)  se introduce un nou alineat, (2), cu  următorul cuprins:
    "(2) Din sistemul  organelor  securităţii  statului face  parte,  de asemenea, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.";
    alineatele (2),  (3),  (4) şi (5) devin, respectiv, alineatele  (3), (4), (5) şi (6);
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Serviciul   de  Protecţie  şi  Pază  de  Stat  funcţionează  în condiţiile  Legii privind organele securităţii statului şi ale Legii  cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat."
    Art. II. - Articolul  13 din Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind  organele securităţii statului (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Sistemul  organelor  securităţii  statului  se  constituie  din Ministerul  Securităţii Naţionale, subunităţile teritoriale  subordonate acestuia,  trupele  de  grăniceri  şi organele  serviciului  militar  de contrainformaţii,  precum  şi  din instituţiile de  învăţămînt  şi  alte instituţii  şi  organizaţii  nemilitarizate  ale  organelor  securităţii statului.";
    după alineatul  (1)  se introduce un nou alineat, (2), cu  următorul cuprins:
    "(2) Din sistemul  organelor  securităţii  statului face  parte,  de asemenea,  Serviciul  de Protecţie şi Pază de Stat, care este condus  şi care  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea cu privire  la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat.";
    alineatele (2),  (3) şi (4) devin, respectiv, alineatele (3), (4) şi (5).
    Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                 Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 28 ianuarie 1998.
    Nr. 1456-XIII.