HGC404/2007
ID intern unic:  323086
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 404
din  12.04.2007
cu privire la aprobarea completării ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998  
Publicat : 20.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 427
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă completarea ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (se anexează).                                                    
PRIM-MINISTRU            Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor             Mihail Pop  
Nr. 404. Chişinău, 12 aprilie 2007.
    
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 404
din 12 aprilie 2007  
Completarea ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un punct nou, 13, cu următorul cuprins:
"13. Prestarea serviciilor de către avocaţi.".
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 405
din 12 aprilie 2007
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei privind desfăşurarea concursului comercial pentru
comercializarea terenului cu suprafaţa de 1,873 ha
din mun.Chişinău, str.Decebal, nr.17
Gumenîi Nicolae   - şef al Aparatului Guvernului, preşedintele Comisiei
Nedelea Alina   - specialist principal, Agenţia Privatizare pe lîngă
  Ministerul Economiei şi Comerţului, secretarul Comisiei
Golovin Boris   - viceministru al sănătăţii
Grigoriev Igor    - şef al Agenţiei Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei
  şi Comerţului
Ciobanu Vladimir   - şef direcţie, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Bînzaru Valeriu   - şef direcţie, Ministerul Finanţelor
Stasiuc Victor   - şef direcţie, Ministerul Sănătăţii
Adaşan Adrian   - specialist principal, Ministerul Justiţiei
Scutelnic Rodica  - consultant principal în domeniul dezvoltării sociale,
  Aparatul Guvernului