HPC347/2003
ID intern unic:  306685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 347
din  25.07.2003
cu privire la modificarea şi completarea articolului 1 al Hotărîrii Parlamentului
nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale şi a
efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării
Publicat : 01.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 163-166     art Nr : 682     Data intrarii in vigoare : 25.07.2003
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. - Articolul 1 al Hotărîrii Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale şi a efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1180) se modifică şi se completează după cum urmează:
    cifra "7.200" se substituie prin cifra "6.800", iar cifra "2.400" se substituie prin cifra "2.300";
    articolul se completează în final cu cuvintele ", care sînt întreţinute din surse bugetare".
    Art. II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 iulie 2003.
    Nr. 347-XV.