HPC96/2005
ID intern unic:  306753
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 96
din  26.05.2005
pentru modificarea capitolului 11 din Planul naţional
 de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008,
 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV
 din 24 octombrie 2003
Publicat : 03.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 77-79     art Nr : 344     Data intrarii in vigoare : 03.06.2005
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. I. - La capitolul 11 compartimentul a) din Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.415-XV din 24 octombrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 235-238, art. 950), punctul 1 se modifică după cum urmează:
litera e) se exclude;
literele f) şi g) devin literele e) şi f).
Art. II. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                        Marian LUPU

Chişinău, 26 mai 2005.
Nr. 96-XVI.