LPC287/2004
ID intern unic:  312296
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 287
din  22.07.2004
pentru modificarea şi completarea anexei la
Legea nr.63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepţia asupra
privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi a Legii
nr.233-XIV din  23  decembrie 1998 cu privire la proiectul individual
de privatizare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 720
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Art.I. - Anexa la Legea nr.63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.77-78, art.523), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La compartimentul II alineatul 5 partea introductivă, cuvîntul "simultan," se exclude.
2. La compartimentul III, alineatul 1 se completează în final cu cuvintele "sau naţională".
Art.II. - Legea nr.233-XIV din 23 decembrie 1998 cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor  din sectorul electroenergetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.76), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (6) se exclude.
2. Articolul 4:
la alineatul (1) propoziţia a treia, cuvîntul "simultană" se înlocuieşte cu cuvintele "pe grupe sau individual";
la alineatul (3) propoziţia a doua, cuvintele "nu mai puţin de 75%Ă1" se  înlocuiesc cu cuvintele "nu mai mult de 50% Ă1".
3. Articolul 7 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Investitorul calificat care participă la privatizarea centralelor electrice de termoficare trebuie să aibă experienţă de lucru în sistemul de producere a energiei electrice cu o putere totală de cel puţin 200 MW, pe o piaţă naţională, în condiţii de concurenţă internă cu cel puţin o companie."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 22 iulie 2004.
Nr. 287-XV.