LPC289/2005
ID intern unic:  312299
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 289
din  11.11.2005
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164-167     art Nr : 816
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - În cuprinsul Legii nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 12, art. 107), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".
Art. II. - În cuprinsul Legii securităţii statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art. 117), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".
Art. III. - În cuprinsul Legii nr. 619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10-11, art. 115), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".
Art. IV. - În cuprinsul Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 40-41, art. 286), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".
Art. V. Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 160-162, art. 1201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul codului:
sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal", iar cuvîntul "departament" - prin cuvîntul "Serviciu";
sintagmele "depozit vamal" şi "depozit vamal liber" se substituie prin sintagma "antrepozit vamal".
2. Articolul 1:
la punctul 7), cuvintele "domicialiaţi pe teritoriul ei" se exclud;
la punctul 23), cuvintele "un anumit regim vamal" se substituie prin cuvintele "o anumită destinaţie vamală";
la punctul 30), cuvintele "alt regim vamal" se substituie prin cuvintele "altă destinaţie vamală".
3. La articolul 9 alineatul (3), după cuvintele "sînt determinate", se introduc cuvintele "de prezentul cod şi".
4. La articolul 95 alineatele (1) şi (3) sintagma "Departamentul Comerţului" se substituie prin sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului".
5. Articolul 97:
la alineatul (1), sintagma "Ministerul Afacerilor Externe", în ambele cazuri, se substituie prin sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene";
la alineatul (2), sintagma "Departamentul Comerţului" se substituie prin sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului", iar sintagma "Ministerul Afacerilor Externe" - prin sintagma "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene".
6. La articolele 142 şi 143 alineatul (1), cuvintele "un anumit regim vamal" se substituie prin cuvintele "o anumită destinaţie vamală".
7. La articolul 173, cuvintele "al căror regim vamal" se substituie prin cuvintele "a căror destinaţie vamală".
8. La articolul 1894, modificarea se referă la versiunea în limba rusă.
9. La articolul 222 alineatul (1) şi articolul 297 alineatul (3), modificările se referă la versiunea în limba rusă.
Art. VI. - În cuprinsul Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106-108, art. 765), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".
Art. VII. - În cuprinsul Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104-110, art. 447), cu modificările ulterioare, sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Marian LUPU

Chişinău, 11 noiembrie 2005.
Nr. 289-XVI.