LPC20/2003
ID intern unic:  312188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20
din  07.02.2003
pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII
din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 104
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La punctul 10 din anexa nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68, art.442), cu modificările ulterioare, la rubrica "Deţinătorul funciar", cuvintele "Colegiul Agricol Ţaul" se substituie prin cuvintele "Sanatoriul Preventoriu de Bază "Constructorul" al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului".

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 7 februarie 2003.
    Nr. 20-XV.