HGC632/2006
ID intern unic:  316316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  05.06.2006
privind aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006
Publicat : 16.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 682
În scopul eficientizării activităţii Consiliului guvernamental pentru problemele persoanelor cu handicap, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă completările ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 "Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Viceprim-ministru                                               Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                                               Ion Ababii

Chişinău, 5 iunie 2006.
Nr. 632.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 632 din 5 iunie 2006
Completările
ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului
 nr. 106 din 30 ianuarie 2006
Componenţa nominală a Consiliului guvernamental pentru problemele persoanelor cu handicap, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 "Cu privire la instituirea unor consilii şi comisii şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 21-24, art. 139), se completează după cum urmează:
după poziţia
"MÎNDRU Victor     - viceministru al sănătăţii şi protecţiei sociale,
                                   vicepreşedinte al Consiliului"
se introduce poziţia
"DAŢICO Albert     - deputat în Parlament, preşedintele Uniunii
                                   Organizaţiilor Invalizilor din Moldova,
                                   vicepreşedinte al Consiliului";
                                   în final de introduce poziţia
"ZAHARIA Leonid   - preşedinte al Consiliului de Expertiză Medicală
                                    a Vitalităţii".