HGC972/1998
ID intern unic:  295542
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 972
din  17.09.1998
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 547 din 4 august 1995 şi abrogarea Dispoziţiei Guvernului
Republicii Moldova nr. 50 din 23 aprilie 1998
Publicat : 01.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 90
    În scopul implementării  unor măsuri de ameliorare a situaţiei social-economice, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 53-54, art. 426) punctul 6 se exclude.
    2. Se abrogă  Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 50 din 23 aprilie 1998.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Ion CIUBUC

    Chişinău, 17 septembrie 1998.
    Nr. 972.