HGA668/2005
ID intern unic:  295148
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 668
din  08.07.2005
cu privire la aprobarea componenţei nominale a comisiilor
guvernamentale din complexul energetic
Publicat : 15.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 728
1. Se aprobă:
componenţa nominală a Comisiei guvernamentale de concurs pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic, conform anexei nr. 1;
componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru redresarea situaţiei în complexul energetic, conform anexei nr. 2.
2. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a membrilor comisiilor menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri, funcţiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.330 din 23 aprilie 1999 "Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor guvernamentale în complexul energetic" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.45-47, art. 328), cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU                              Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                           Valeriu Lazăr
Ministrul industriei
şi infrastructurii                                     Vladimir Antosii

Chişinău, 8 iulie 2005.
Nr. 668.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 668
din 8 iulie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei guvernamentale de concurs pentru
privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic
TARLEV Vasile                  - Prim-ministru, preşedintele Comisiei
LAZĂR Valeriu                   - ministru al economiei şi comerţului,
                                             vicepreşedintele Comisiei
CEBOTAREAN Dorina     - şef adjunct al Direcţiei privatizare a Agenţiei
                                                   Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi
                                                   Comerţului, secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
GRECIANÎI Zinaida            - ministru al finanţelor
ANTOSII Vladimir              - ministru al industriei şi infrastructurii
COZLOVSCHI Cornelia     - director general al Agenţiei   Privatizare
                                              pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului
BONDARCIUC Nicolae     - preşedinte al Comisiei parlamentare
                                              pentru politică economică, buget şi finanţe

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.668
din 8 iulie 2005
COMPONENŢA NOMINALĂ
 a Comisiei guvernamentale pentru redresarea
 situaţiei în complexul energetic
TARLEV Vasile                - Prim-ministru, preşedintele Comisiei
UNGUREANU Vladimir   - consultant principal, Aparatul
                                                  Guvernului, secretarul Comisiei
Membrii Comisiei:
GRECIANÎI Zinaida          - ministru al finanţelor
ANTOSII Vladimir            - ministru al industriei şi infrastructurii
LAZĂR Valeriu                 - ministru al economiei şi comerţului
SEMENOVKER Igor       - director general al Agenţiei pentru
                                                 Dezvoltare Regională
BURLACOV Anatol        - director al Agenţiei Naţionale pentru
                                                 Reglementare în Energetică
BOTNARI Vladimir          - viceministru al afacerilor interne
URSU Vasile                    - viceprimar al mun. Chişinău