HGC1407/2003
ID intern unic:  294366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1407
din  24.11.2003
despre aprobarea Modificărilor introduse în
Regulamentul privind fondurile ecologice
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239-242     art Nr : 1460
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, Modificările introduse în Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 21 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                      Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                 Vasile Dolghieru

    Chişinău, 24 noiembrie 2003.
    Nr. 1407.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1407
din 24 noiembrie 2003
Modificările introduse în Regulamentul
privind fondurile ecologice
Regulamentul privind fondurile ecologice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 21 septembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 92-93, art. 962), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În textul Regulamentului, sintagma "agenţiile teritoriale ecologice" se substituie prin sintagma "agenţiile ecologice zonale".
2. Punctul 10 se completează cu litera j) avînd următorul cuprins:
"j) finanţarea proiectelor din teritoriu se efectuează în conformitate cu sumele acumulate şi transferate de la plata pentru poluarea mediului din fiecare raion aparte".
3. La punctul 14, textul:
"primarul municipiului sau preşedintele executivului raional (preşedinte), directorul agenţiei teritoriale ecologice (vicepreşedinte), un reprezentant al centrului teritorial de medicină preventivă, directorul-adjunct al agenţiei teritoriale ecologice, un reprezentant al organizaţiilor ecologiste neguvernamentale (prin rotaţie anuală înaintat de adunarea generală a organizaţiilor neguvernamentale)" se substituie prin textul:
"şeful agenţiei ecologice zonale - preşedinte; vicepreşedintele raionului sau viceprimarul municipiului - vicepreşedinte (prin rotaţie anuală în ordine alfabetică); un deputat în Parlamentul Republicii Moldova; şeful adjunct sau şeful de serviciu al agenţiei ecologice zonale; un reprezentant al organizaţiilor ecologiste neguvernamentale (prin rotaţie anuală)".