HGC758/2006
ID intern unic:  316537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 758
din  04.07.2006
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005
Publicat : 14.07.2006 în Monitorul Oficial Nr. 106-111     art Nr : 813
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 "Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                             Mihail Pop
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                    Miron Gagauz

    Chişinău, 4 iulie 2006.
    Nr. 758.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 758 din 4 iulie 2006
Modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului
 nr. 920 din 30 august 2005
    Punctele 4 şi 6 din compartimentul II al Nomenclatorului autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), vor avea următorul cuprins:
 
"4.

Autorizaţii pentru transporturi rutiere internaţionale

Un an

10 euro autorizaţiile cu plata taxelor de drum pentru Ucraina, Belarus, Ungaria10 euro autorizaţiile pentru Bulgaria10 euro autorizaţiile pentru produse uşor alterabile pentru Ucraina15 euro autorizaţiile fără plata taxelor de drum pentru Belarus şi Ucraina15 euro autorizaţiile de tranzit pentru Austria (într-o direcţie)30 euro autorizaţiile pentru toate statele (exclusiv Ucraina, Belarus, Ungaria, Bulgaria)şi autorizaţiile Republicii Moldova pentru transportatorii străini care efectuează curse bilaterale sau tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.În caz de autorizaţie universală multiplă, preţul de 30 euro se stabileşte pentru o cursă (tur şi retur)50 euro autorizaţiile eliberate de o ţară terţă pentru toate statele (pentru transportatorii autohtoni)150 euro autorizaţiile unitare ale Republicii Moldova pentru transportatorii străini care efectuează transportarea mărfurilor în/din  ţările terţe în/din Republica Moldova

Direcţia Conferinţei 

Europene a miniştrilor transporturilor

  
6.

Carnet cu foi de parcurs (INTERBUS)

Pentru o transportare de călători

30 lei

Acordul INTERBUS Legea nr.246-XVI din 21 octombrie 2005 "