LPC544/2003
ID intern unic:  312541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 544
din  19.12.2003
pentru modificarea articolului 437 din Codul de procedură civilă
al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 66     Promulgat : 26.12.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - La articolul 437 alineatul (2) din  Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, textul "art.85 şi 86" se substituie prin textul "art.85 alin.(4) şi ale art.86".
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 19 decembrie 2003.
Nr.544-XV.