LPC390/2004
ID intern unic:  312413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 390
din  25.11.2004
privind modificarea articolului 1 al  Legii nr.13-XV din
6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare
a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236     art Nr : 1005
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol  unic. -  Articolul 1 al  Legii nr.13-XV din 6 februarie 2004 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.192) se modifică  şi  va avea următorul  cuprins:
"Art.1. -  Se ratifică Protocolul de amendare a Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului, semnat la Strasbourg la 15 mai 2003, cu următoarele declaraţii:
"Pînă la restabilirea deplină a integrităţii  teritoriale a Republicii  Moldova, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat de autorităţile Republicii Moldova."
"În conformitate cu prevederile articolului 18 alineatul (2)  al Constituţiei  Republicii  Moldova, cetăţenii  Republicii Moldova nu pot fi  extrădaţi.""

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 25 noiembrie  2004.
Nr. 390-XV.