LPC37/2003
ID intern unic:  312392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 37
din  14.02.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 110     Data intrarii in vigoare : 20.03.2003
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,   nr.16, art.53) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul  3 alineatul  (2) va avea următorul  cuprins:
    "(2) Toate unităţile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, dispun de patrimoniu, au  dreptul  de a soluţiona şi a gestiona, în cadrul  legii,  în  nume propriu şi  în interesele populaţiei  locale, o parte importantă  a treburilor publice. În totalitatea lor, unităţile administrativ-teritoriale formează unitatea teritorială a ţării, iar autorităţile publice ale unităţii administrativ-teritoriale care sînt organe cu competenţă generală şi specială constituie sistemul administraţiei publice locale, avînd ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale."
    2. Articolul  5:
    alineatul  (2) va avea următorul  cuprins:
    "(2) Două sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice, se pot uni formînd o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună."
    articolul se completează cu un nou alineat (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Comuna este o unitate administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii."
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (4) şi (5).
    3. La articolul  6 alineatul (1), după  cuvintele "social-cultural" se introduc cuvintele "care cuprinde populaţia urbană".
    4.  La articolul  17 alineatul  (1),  cuvintele ", o  dată  în patru  ani,  cu  cel  puţin  6 luni  înainte de alegerile parlamentare" se exclud.
    5.  Articolul  19:
    la alineatul  (1),  după  cuvîntul "judeţene" se introduce cuvîntul  ", prefecturile";
    la alineatul  (2),  după  cuvintele "lichidare a judeţelor" şi  "judeţene"  se introduce cuvîntul ", prefecturilor".
    6. Articolul 19 se trece la capitolul IV.
    7.  După  articolul 19 se introduce un nou articol 20, cu  următorul  cuprins:
    "Art.20. - Comisia Electorală  Centrală  va forma, pentru  efectuarea alegerilor generale locale din 2003, circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie în conformitate cu noua organizare administrativ-teritorială a Republicii  Moldova."
    8.  Articolele 20, 21 şi 22 devin articolele 21, 22 şi 23.
    9. Anexa nr.2 compartimentul "Municipiul Chişinău":
    cifrele "34", "13" şi "25" se înlocuiesc cu cifrele "35", "12" şi "26";
    poziţia:
    "Dumbrava                Dumbrava"
    se exclude;
    poziţia "Truşeni", după cuvîntul "Truşeni", se completează cu cuvîntul "Dumbrava";
    poziţia "Bubuieci", după cuvîntul "Bîc", se completează cu cuvîntul "Humuleşti".
    10.  Anexa nr. 3:
    compartimentul "Raionul Anenii Noi":
    cifrele "46" şi "40" se înlocuiesc cu cifrele "45" şi "39";
    la poziţia "Maximovca", cuvîntul "Humuleşti" se exclude;
    compartimentul "Raionul Cahul":
    cifrele "51", "35" şi "50" se înlocuiesc cu cifrele "54", "36" şi "53";
    după poziţia "Cîşliţa-Prut" se introduce poziţia:
    "Doina                 Doina
                               Iasnaia Poleana
                               Rumeanţev";
    compartimentul "Raionul Cantemir":
    cifrele "54", "27" şi "53" se înlocuiesc cu cifrele "51", "26" şi "50";
    poziţia "Baimaclia", după cuvîntul "Acui", se completează cu cuvîntul "Suhat";
    la poziţia "Cîşla", cuvîntul "Suhat" se exclude;
    poziţia:
    "Doina                Doina
                              Iasnaia Poleana
                              Rumeanţev "
    se exclude;
    compartimentul "Raionul Călăraşi":
    cifrele "44" şi "42" se înlocuiesc cu cifrele "43" şi "41";
    la poziţia "Vărzăreştii Noi", cuvîntul "Rassvet" se exclude;
    compartimentul "Raionul Căuşeni":
    poziţia "Fîrlădeni", după cuvîntul "Fîrlădeni", se completează cu cuvintele "Fîrlădenii Noi";
    la poziţia "Tănătarii Noi", cuvintele "Fîrlădenii Noi" se exclud;
    compartimentul "Raionul Cimişlia":
    la poziţia "Codreni", cuvintele "Sagaidacul Nou" se exclud;
    poziţia "Porumbrei", după cuvîntul "Porumbrei", se completează cu cuvintele "Sagaidacul Nou";
    compartimentul "Raionul Criuleni":
    cifra "23" se înlocuieşte cu cifra "24";
    la poziţia "Jevreni", cuvintele "Bălăşeşti" şi "Răculeşti" se exclud;
    după poziţia "Paşcani" se introduce poziţia:
    "Răculeşti                         Răculeşti
                                            Bălăşeşti";
    compartimentul "Raionul Donduşeni":
    cifra  "20" se înlocuieşte cu cifra "21";
    după poziţia "Donduşeni" (Sate, comune) se introduce poziţia:
    "Elizavetovca                    Elizavetovca
                                            Boroseni";
    la poziţia "Plop", cuvintele "Boroseni" şi  "Elizavetovca" se exclud;
    compartimentul "Raionul Drochia":
    la poziţia "Antoneuca", cuvîntul "Sergheuca" se exclude;
    poziţia "Pervomaiscoe", după cuvîntul "Pervomaiscoe", se completează cu cuvîntul "Sergheuca";
    compartimentul "Raionul Edineţ":
    cifra "2" (localităţi din componenţa oraşelor), cifrele  "32" şi "45" se înlocuiesc cu cifrele "3", "30"  şi "44";
    poziţia "Edineţ" se completează cu cuvîntul "Alexăndreni";
    poziţia:
    "Alexăndreni                    Alexăndreni"
    se exclude;
    poziţia:
    "Fîntîna Albă                   Fîntîna Albă"
    se exclude;
    poziţia "Parcova", după cuvîntul "Parcova", se completează  cu  cuvintele "Fîntîna Albă";
    compartimentul "Raionul Făleşti":
    cifra "30" se înlocuieşte cu cifra "32";
    la poziţia "Călineşti", cuvintele "Chetriş", "Chetrişul Nou" şi  "Hînceşti" se exclud;
    după poziţia "Călugăr" se introduce poziţia:
    "Chetriş                            Chetriş
                                            Chetrişul Nou";
    după poziţia "Hiliuţi" se introduce poziţia:
    "Hînceşti                            Hînceşti";
    poziţia "Logofteni", după cuvîntul "Logofteni", se completează cu cuvîntul "Moldoveanca";
    la poziţia "Pînzăreni", cuvîntul "Moldoveanca" se exclude;
    compartimentul "Raionul Floreşti":
    cifrele "77", "39" şi "74" se înlocuiesc cu cifrele "74", "37" şi "71";
    poziţia:
    "Cerlina                            Cerlina"
    se exclude;
    la poziţia "Frumuşica", cuvîntul "Mărăşeşti" se exclude;
    poziţia:
    "Nimereuca                       Nimereuca"
    se exclude;
    compartimentul "Raionul Glodeni":
    cifrele  "34" şi "32" se înlocuiesc cu cifrele "35" şi  33";
    la poziţia "Cuhneşti", după cuvîntul "Cot" se introduce cuvîntul "Movileni";
    compartimentul "Raionul Hînceşti":
    poziţia "Cotul Morii", după cuvintele "Cotul Morii", se completează cu cuvîntul "Sărăteni";
    la poziţia "Ivanovca", cuvîntul "Sărăteni" se exclude;
    compartimentul "Raionul Orhei":
    poziţia "localităţi din componenţa oraşelor     1" se exclude;
    cifrele "35" şi "73" se înlocuiesc cu cifrele "36" şi "74";
    la poziţia "Orhei", cuvîntul "Pohorniceni" se exclude;
    poziţia "Cucuruzeni", după cuvîntul "Cucuruzeni", se completează cu cuvintele "Ocniţa-Răzeşi";
    după poziţia "Podgoreni" se introduce poziţia:
    "Pohorniceni                  Pohorniceni";
    la poziţia "Zorile", cuvintele "Ocniţa-Răzeşi" se exclud;
    compartimentul "Raionul Rezina":
    cifra  "23"  se înlocuieşte cu cifra  "24";
    la poziţia "Horodişte", cuvîntul "Ţipova" se exclude;
    poziţia "Lalova", după cuvîntul  "Nistreni", se completează cu cuvîntul "Ţipova";
    după poziţia "Pecişte" se introduce poziţia:
    "Pereni                          Pereni
                                         Roşcani";
    la poziţia "Trifeşti", cuvintele "Pereni" şi "Roşcani" se exclud;
    compartimentul "Raionul Rîşcani":
    cifrele  "3", "27" şi "50" se înlocuiesc cu cifrele  "6", "26" şi "47";
    poziţia "Rîşcani", după cuvintele "Balanul Nou", se completează cu cuvîntul "Rămăzan";
    poziţia "Costeşti" va avea următorul cuprins:
    "Costeşti                        Costeşti
                                         Dămăşcani
                                         Duruitoarea
                                         Păscăuţi
                                         Proscureni";
    la poziţia "Petruşeni", cuvîntul  "Dămăşcani" se exclude;
    poziţia:
    "Păscăuţi                       Păscăuţi"
    se exclude;
    poziţia:
    "Rămăzan                     Rămăzan"
    se exclude;
    la poziţia "Recea", cuvintele "Bulhac", "Cepăria" şi "Şumna" se exclud;
    după poziţia "Şaptebani" se introduce poziţia:
    "Şumna                         Şumna
                                         Bulhac
                                         Cepăria";
    compartimentul "Raionul Sîngerei":
    cifrele "68" şi "65" se înlocuiesc cu cifrele "70" şi "67";
    poziţia "Cubolta", după cuvîntul  "Cubolta", se completează cu cuvîntul "Mărăşeşti";
    la poziţia "Grigorăuca", după cuvîntul "Grigorăuca" se introduce cuvîntul "Cozeşti";
    compartimentul "Raionul Soroca":
    cifrele "66", "33" şi "65" se înlocuiesc cu cifrele "68", "34" şi "67";
    după poziţia "Iarova" se introduce poziţia:
    "Nimereuca                 Nimereuca
                                       Cerlina";
    compartimentul "Raionul Străşeni":
    cifrele "38" şi  "1" se înlocuiesc cu cifrele "39" şi  "2";
    poziţia "Bucovăţ" va avea următorul cuprins:
    "Bucovăţ                      Bucovăţ
                                        Rassvet";
    compartimentul "Raionul Teleneşti":
    cifrele "55",  "29"  şi "52" se înlocuiesc cu cifrele "54", "30" şi "51";
    după poziţia "Chiţcanii Vechi" se introduce poziţia:
    "Ciulucani                     Ciulucani";
    la poziţia "Mîndreşti", cuvîntul  "Ciulucani" se exclude;
    la poziţia "Zgărdeşti", cuvîntul "Cozeşti" se exclude;
    compartimentul "Raionul Ungheni":
    la poziţia "Morenii Noi", cuvintele "Morenii Vechi" se exclud;
    poziţia "Pîrliţa", după cuvîntul "Pîrliţa", se completează cu cuvîntul "Hristoforovca";
    la poziţia "Teşcureni", cuvîntul "Hristoforovca" se exclude;
    poziţia "Valea Mare", după cuvintele "Buzduganii de Sus", se completează cu cuvintele "Morenii Vechi".
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data stabilirii alegerilor generale locale din anul 2003.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                   Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 februarie 2003.
    Nr. 37-XV.