LPM934/2000
ID intern unic:  312705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 934
din  14.04.2000
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 22.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 70-72     art Nr : 509
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldova, 1990, nr.12, art.321; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.5, art.139; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.156) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 35:
    alineatele doi, trei şi cinci se exclud;
    alineatele patru şi şase devin, respectiv, alineatele doi şi trei;
    la alineatul doi, propoziţia a doua se exclude.
    2. Articolul 40:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care colaboratorului poliţiei nu i se acordă spaţiu locativ în termenul stabilit şi în condiţiile prevăzute de legislaţie, în perioada de pînă la primirea locuinţei, el are dreptul la compensarea din contul instituţiei în care activează a cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu depăşească salariul de funcţie al chiriaşului.";
    alineatul trei se exclude;
    alineatul patru devine alineatul trei.
    Art.II. - Legea nr.806-XII din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 23:
    din titlul articolului se exclude textul "şi cu alte înlesniri pentru ei şi membrii familiei lor";
    alineatele doi, trei şi cinci se exclud;
    alineatele patru, şase-nouă devin, respectiv, alineatele doi-şase.
    2. Articolul 27:
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care militarului trupelor de carabinieri nu i se acordă spaţiu locativ în termenul stabilit şi în condiţiile prevăzute de legislaţie, în perioada de pînă la primirea locuinţei, el are dreptul la compensarea din contul instituţiei în care activează a cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu depăşească salariul de funcţie al chiriaşului.";
    alineatul trei se exclude;
    alineatul patru devine alineatul trei.
    Art.III. - Legea nr.821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 36 alineatul întîi, cuvîntul "autoturisme" se exclude.
    2. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 41. Compensaţii acordate invalizilor pentru
                           călătoria în mijloacele de transport
    Invalizilor de gradul I şi II, copiilor invalizi şi persoanelor care însoţesc un invalid de gradul I sau un copil invalid li se acordă, la locul de reşedinţă, de către autorităţile administraţiei publice locale compensaţii de la bugetele respective pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor)."
    Art.IV. - La articolul 45 din Legea nr.902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.23; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.599):
    alineatul 2 se exclude;
    alineatele 3 şi 4 devin, respectiv, alineatele 2 şi 3.
    Art.V. - Legea nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.25; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.227; nr.44-46, art.326) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul 1:
    punctele 7), 12) şi 16) se exclud;
    punctele 8)-11), 13)-15) şi 17)-24) devin, respectiv, punctele 7)-21);
    la alineatul 2, cifrele "11-13, 20, 21-23" se substituie prin cifrele "10, 11, 17-20".
    2. Articolul 8:
    la alineatul întîi:
    în partea introductivă, cifrele "1)-3), 5), 6), 10), 15), 17), 20)-22)" se substituie prin cifrele "1-3, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19";
    punctele 3) şi 4) se exclud;
    punctele 5) şi 6) devin, respectiv, punctele 3) şi 4);
    la alineatul 2, textul "de punctul 12 al articolului 7 din prezenta Lege şi de punctele 2, 5" se substituie cu textul "de punctele 2, 3";
    la alineatul 3 partea introductivă, textul "la punctele 1)-3), 5), 6), 10), 15), 17), 20)-22) ale articolului 7 din prezenta lege şi la punctele 3) şi 4) ale alineatului întîi al prezentului articol," se substituie prin textul "la punctele 1-3, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19 ale articolului 7 din prezenta lege,";
    la alineatul 6 partea introductivă, cifrele "5, 6, 19, 23" se substituie prin cifrele "5, 6, 16, 20".
    3. La articolul 13 alineatul întîi, punctul 3) se exclude.
    Art.VI. - La articolul 9 din Legea nr.970-XII din 17 martie 1992 cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară:
    punctul 3:
    alineatul trei va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care militarului angajat prin contract nu i se acordă spaţiu locativ în termenul stabilit şi în condiţiile prevăzute de legislaţie, în perioada de pînă la primirea locuinţei, el are dreptul la compensarea din contul instituţiei în care activează a cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu depăşească salariul de funcţie al chiriaşului.";
    alineatul cinci se exclude;
    alineatele şase şi şapte devin, respectiv, alineatele cinci şi şase;
    la punctul 4, alineatul doi se exclude.
    Art.VII. - La articolul 21 alineatul întîi din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.363; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.1, art.1; 1998, nr.44-46, art.326):
    la subalineatul întîi, textul "plăţile pentru serviciile comunale şi" se exclude;
    subalineatele doi şi trei se exclud;
    subalineatele patru-opt devin, respectiv, subalineatele doi-şase.
    Art.VIII. - La articolul 107 din Codul vamal nr.1320-XII din 9 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.279; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.551):
    alineatul patru se exclude;
    alineatele cinci şi şase devin, respectiv, alineatele patru şi cinci.
    Art.IX. - La articolul 8 alineatul (2) din Legea nr.1460-XII din 25 mai 1993 cu privire la profilaxia maladiei SIDA (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.7, art.214), textul "transport interurban de călătorii gratuit la şi de la locul de tratare, precum şi" se exclude.
    Art.X. - La articolul 36 din Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.9, art.256), alineatul (5) se exclude.
    Art.XI. - La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), textul "şi au dreptul la deplasare gratuită cu mijloacele de transport public în raza teritoriului subordonat" se exclude.
    Art.XII. - La articolul 26 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.4, art.78; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.35, art.395; 1997, nr.74-75, art.623):
    alineatul 7) se exclude;
    alineatul (8) devine alineatul (7).
    Art.XIII. - Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.15-16, art.144; 1998, nr.44-46, art.326; 1999, nr.90-92, art.452) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 34:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    2. La articolul 40, alineatul (4) se exclude.
    3. Articolul 41:
    alineatele (2) şi (4) se exclud;
    alineatele (3) şi (5) devin, respectiv, alineatele (2) şi (3).
    4. Articolul 44:
    denumirea articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Articolul 44. Dreptul la compensaţie pentru transport";
    alineatul (1) se exclude;
    alineatul (2) devine alineat unic.
    [Art.XIV abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.XV. - Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60, art.664; 1998, nr.44-46, art.326) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 26:
    alineatul (4) se exclude;
    alineatele (5)-(13) devin, respectiv, alineatele (4)-(12).
    2. Articolul 30:
    alineatul (3) se exclude;
    alineatele (4) şi (5) devin, respectiv, alineatele (3) şi (4);
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care judecătorului nu i se acordă spaţiu locativ în condiţiile alin.(1), în perioada de pînă la primirea locuinţei, el are dreptul la compensarea din contul instituţiei în care activează a cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu depăşească salariul de funcţie al chiriaşului."
    3. Articolul 31 se exclude.
    4. Articolul 33 alineatul (2):
    litera a) se exclude;
    literele b)-f) devin, respectiv, literele a)-e).
    Art.XVI. - Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154; 1999, nr.116-117, art.551) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 28:
    la alineatul (2), textul "de la bugetul de stat" se substituie prin textul "din contul instituţiei în care activează,";
    alineatele (3) şi (5) se exclud;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    2. Articolul 29:
    alineatele (7), (10) şi (11) se exclud;
    alineatele (8) şi (9) devin, respectiv, alineatele (7) şi (8).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV

    Chişinău, 14 aprilie 2000.
    Nr. 934-XIV.