HGC85/2007
ID intern unic:  320303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 85
din  26.01.2007
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005
Publicat : 02.02.2007 în Monitorul Oficial Nr. 14-17     art Nr : 99
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 "Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele  subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon

    Nr. 85. Chişinău, 26 ianuarie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 85
din 26 ianuarie 2007
COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005
    Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 1047), cu modificările ulterioare, se completează în final cu compartimentul XVIII, cu următorul cuprins:
"XVIII. Serviciul de Informaţii şi Securitate
 
1

Certificat de înregistrare a centrului de certificare a cheilor publice

Fără termen
Fără plată
2

Act privind condiţiile tehnice pentru lucrările de amenajare şi transferare a reţelelor de telecomunicaţii guvernamentale

De o singură dată
Fără plată
3

Autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor în zona de protecţie a liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii guvernamentale

De o singură dată
Fără plată