LPC78/2007
ID intern unic:  322830
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 78
din  23.03.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.595-XIV din 24 septembrie 1999
privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 51-53     art Nr : 245
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al  Republicii  Moldova, 2000, nr.24-26, art.137), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 se completează cu alineatul (6), avînd următorul cuprins:
    "(6)  În cazul în care tratatul internaţional nu conţine un text autentic în limba de stat, se prezintă spre examinare în Parlament textul autentic al acestuia într-o limbă străină şi traducerea oficială în limba de stat, certificată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene."
    2. Articolul 30 alineatul (2), cuvîntul "autentificată" se substituie prin cuvîntul "certificată".
    3. În cuprinsul  legii, textele "Ministerul Afacerilor Externe" şi "ministrul afacerilor externe" se substituie prin textele "Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene" şi, respectiv, "ministrul afacerilor externe şi integrării europene".
    Art.II. - Guvernul va asigura implementarea prevederilor legii.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.78-XVI. Chişinău, 23 martie 2007.