HGA1435/2004
ID intern unic:  294379
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1435
din  23.12.2004
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 31.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 242-245     art Nr : 1634
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06 art.766

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                       Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei                                      Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                       Zinaida Grecianîi

Chişinău, 23 decembrie 2004.
Nr. 1435.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1435
din 23 decembrie 2004
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Componenţa nominală a Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
se exclud din componenţa Comisiei:
GÎLCĂ Vladimir             - şef de direcţie la Centrul  pentru Combaterea
                                         Crimelor Economice şi Corupţiei;
GALANENCO Anatol   - conducătorul Organismului de certificare a
                                         maşinilor de casă şi control (S.R.L. "VERIFICTEH");
BANNICOV Alexandr    - director general al S.R.L. "TINA";
se includ în componenţa Comisiei:
SÎRBU Alexandru             - preşedintele Companiei "SUN TV";
CUCU Gheorghe              - preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie;
MÎRZENCO Vasile          - preşedintele Asociaţiei fermierilor din Moldova;
la poziţia "CALMÎŞ Pavel" cuvintele "şeful direcţiei comerţ şi alimentaţie publică a" se substituie cu cuvintele "vicepreşedinte al".