HGA855/2001
ID intern unic:  295393
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 855
din  16.08.2001
privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 24.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 104-105     art Nr : 904
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar", cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589; 1999, nr. 45-47, art. 331; 2000, nr. 45, art. 456), se completează cu punctul 7, avînd următorul cuprins:
"7. Desfăşurarea activităţii farmaceutice în cadrul secţiilor (filialelor) extrabugetare ale farmaciilor bugetare de spital, amplasate în oficiile medicilor de familie, centrele de sănătate sau în punctele medicale din localităţile rurale în care nu există farmacii, cu eliberarea bonurilor de plată cu regim special".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                             Andrei Cucu
Ministrul finanţelor                                             Mihail Manoli
Ministrul justiţiei                                                 Ion Morei

Chişinău, 16 august 2001.
Nr. 855.