LPC444/2003
ID intern unic:  312467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 444
din  07.11.2003
pentru modificarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere
Publicat : 21.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 229     art Nr : 924     Promulgat : 17.11.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (2), ultima propoziţie se exclude.
2. La articolul 6 alineatul (13) va avea următorul cuprins:
"(13) Scoaterea producţiei alcoolice din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se permite numai pentru prezentare la expoziţii, concursuri, degustări, avînd documentele necesare de însoţire. Evidenţa şi marcarea producţiei alcoolice se efectuează în conformitate cu legislaţia. Importul tutunului şi produselor din tutun în zona liberă şi producerea în ea a produselor din tutun sînt strict interzise."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 7 noiembrie 2003.
Nr. 444-XV.