HGA1501/2006
ID intern unic:  319418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1501
din  29.12.2006
privind modificarea Hotărîrii Guvernului
 nr. 959 din 9 septembrie 2005
Publicat : 05.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 1-2     art Nr : 6
    La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 9 septembrie 2005 "Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 123-125, art. 1032), cu modificările ulterioare, sintagma "31 decembrie 2006" se substituie prin sintagma "1 iulie 2007".

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                          Mihail Pop

    Nr. 1501. Chişinău, 29 decembrie 2006.