LPC292/2004
ID intern unic:  312304
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 292
din  28.07.2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII
din 30 iulie 1992 cu  privire la distincţiile de stat
ale Republicii Moldova
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 745     Promulgat : 30.07.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art.1248), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolele 9 şi 11, după alineatul "Ordinul de Onoare" se introduce alineatul \xae"Credinţă Patriei", clasele I, II şi III\xaf.  
2. După articolul 172 se introduc subtitlul \xaeOrdinul "Credinţă Patriei" clasele I, II şi III\xaf şi patru articole noi, care devin articolele 173, 174, 175 şi 176, cu următorul cuprins:
"Articolul 173. Ordinul "Credinţă Patriei" cuprinde trei clase:
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa I;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa II;
Ordinul "Credinţă Patriei" clasa III.
Cea mai înaltă clasă a ordinului este clasa I.
Articolul 174. Ordinul  "Credinţă Patriei" se conferă:
pentru organizarea excelentă a serviciului militar, de frontieră şi interior, asigurarea capacităţii de apărare şi a securităţii statului, consolidarea legalităţii şi asigurarea ordinii publice;
pentru succese importante la conducerea trupelor, menţinerea unui grad înalt al pregătirii de luptă a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi, la însuşirea, exploatarea şi întreţinerea tehnicii noi, precum şi pentru manifestarea deosebită în cadrul aplicaţiilor şi manevrelor;
pentru vitejia şi spiritul de sacrificiu manifestate la apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale şi a intereselor legitime ale cetăţenilor în condiţii ce comportă risc pentru viaţă;
pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei ostăşeşti, de serviciu şi cetăţeneşti, pentru acţiuni ce denotă curaj şi spirit de iniţiativă, întreprinse în vederea combaterii criminalităţii;
pentru  curajul  şi  dîrzenia manifestate la salvarea oamenilor,  a valorilor materiale şi  spirituale în timpul  calamităţilor naturale şi  în alte situaţii excepţionale;
pentru  contribuţie meritorie la dezvoltarea colaborării  dintre Republica  Moldova şi  alte state şi  organizaţii  internaţionale în domeniile apărării, securităţii  statului  şi  asigurării  ordinii  publice.
Articolul  175.  La conferirea Ordinului  "Credinţă  Patriei" se va ţine seama, de asemenea, de vechimea în serviciu,  care va constitui:
cel puţin 15 ani - pentru  conferirea Ordinului "Credinţă  Patriei"  clasa I;
cel puţin 10 ani - pentru  conferirea Ordinului "Credinţă  Patriei"  clasa II;
cel puţin 5 ani - pentru  conferirea Ordinului "Credinţă  Patriei"  clasa III.
Pentru merite excepţionale,  ordinul  poate fi  conferit fără  a se ţine seama de vechimea în serviciu.
Articolul  176.    Ordinul  "Credinţă  Patriei" se confecţionează  din tombac şi  reprezintă  o  stea convexă  cu  opt colţuri,  formată  din fascicule de raze divergente.  Între raze sînt aplicate două  spade încrucişate cu  vîrful  în jos şi  patru  raze scurte.  În centru,  ordinul  este prevăzut cu  un cerc emailat roşu,  încadrat într-o  bordură.  În centrul  cercului  este amplasat un scut albastru  cu  contur aurit. Pe scut este aplicată  imaginea aurită a Stemei  de Stat a Republicii  Moldova. În partea superioară,  emailată  alb,  a bordurii este scris cu  litere aurite, în relief, "Credinţă  Patriei". În partea inferioară a bordurii, marginal, este amplasată  o  cunună din două  ramuri  de stejar argintate.
În  însemnul  ordinului  clasa I,  razele divergente sînt aurite, iar spadele şi  razele scurte - argintate.
În  însemnul  ordinului  clasa II,  razele divergente sînt argintate, iar spadele şi  razele scurte - aurite.
În  însemnul  ordinului  clasa III,  razele divergente sînt patinate, iar spadele şi  razele scurte - argintate.
Diametrul  ordinului  - 45 mm.
Pe revers,  ordinul  este prevăzut cu  un ac de siguranţă cu  care se prinde de îmbrăcăminte."
3. Articolele 173, 174, 175 şi  176 devin articolele 177, 178, 179 şi  1710.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                 Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 28 iulie  2004.
Nr.292-XV.