LC0165/1998
ID intern unic:  310940
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 165
din  21.10.1998
pentru modificarea articolului 19 din Legea cu privire
la Banca Naţională a Moldovei
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     Promulgat : 01.11.1998
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Prima  propoziţie din articolul 19 alineatul (1) al  Legii nr.  548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Capitalul Băncii Naţionale este de 50 milioane lei."
Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
Chişinău, 21 octombrie 1998.
Nr. 165-XIV.